Házirend

Üzemeltető

Tiszaparti Termálfürdő Kft
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Szabolcska M. utca 43.
Cégjegyzékszám: EV-201964
Adószám: 03-09-112661

 1. A jelen Házirend a Gyógy-és Élményfürdő használatát, valamint a Létesítményekben nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza. A jelen Házirend a Létesítmények teljes területén alkalmazandó.
 2. A Házirendben foglalt előírásokat és a fürdő alkalmazottainak figyelemfelhívásait kérjük betartani.
 3. A belépőjegy megváltásával a jelen Házirend rendelkezéseit a fürdő vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, mely dokumentumban rögzített előírások és rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli. Az Üzemeltető kifejezetten felhívja a vendégek figyelmét arra, hogy az élményelemeket mindenki csak saját felelősségére és jó egészségi állapotban használhatja.
 4. Aki a jelen Házirend rendelkezéseit nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a fürdő és az egyéb Létesítmények területéről kitiltható.
 5. A fürdő nyitvatartása áprilistól októberig naponta: 9:00 – 20:00 h és októbertől áprilisig pénteken és szombaton 9:00 – 22:00, míg vasárnaptól csütörtökig 09:00 - 21:00. (A medencetér és a kültéri medencék zárása-, valamint az élményelemek, csúszdák leállítása azonban 15 perccel záróra előtt történik.)
 6. Pénztárnyitás 9:00 órakor, pénztárzárás a fürdő zárása előtt 1 órával történik.
 7. Uszoda: 6:00-9:30 (Téli időszakban csak a fedett úszómedence-, ill. nyári időszakban ezen kívül a kültéri úszómedence vehető igénybe.
 8. A gyógyvizes medencék vize minden nap leengedésre kerül. Annak érdekében, hogy a fürdő nyitásakor a vendégek friss gyógyvízben tudjanak fürdőzni a gyógyvizes medencék vizét záróra előtt 1, illetve fél órával megkezdik leereszteni.
 9. A szaunavilágot minden nap 10:00 órától lehet igénybe venni. Zárása a fürdő záróráját megelőzően 15 perccel történik.
 10. A Létesítmények nyitva tartását az Üzemeltető indokolt esetben (különösen, de nem kizárólagosan munkaszüneti napokon, illetve nemzeti ünnepnapokon, stb.) megváltoztathatja, de erről köteles a vendégeket lehetőleg előre, a Létesítmények előtérében írásos formában, illetve weboldalán, online tájékoztatni.
 11. Az Üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény stb. esetén) jogosult a Létesítmények teljes vagy részleges lezárására, amely miatt a vendégek nem jogosultak az Üzemeltetővel szemben kártérítési vagy egyéb igényt érvényesíteni, azonban ezen eseményekről szintén a helyszínen, illetve online tájékoztatást kapnak a vendégek.
 12. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.
 13. A Fürdőbe belépéskor kérjük a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, ill. az egyéb belépésre jogosító dokumentumot (bérlet, ajándékutalványt stb.) bemutatni.
 14. Azon személy, aki a fürdőt a belépő megvásárlása nélkül kívánja használni, az Üzemeltető azonnali távozásra szólítja fel szükséges esetén, ehhez hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.
 15. A megváltott napi jegyek egyszeri belépésre jogosítanak (kivétel, amennyiben a vendég a fürdőbelépővel egy időben kilépő jegyet is vásárol)
 16. A belépőjegyek kiadása 1 órával megszűnik a záróra előtt, így új vendég belépése, a fürdőbe, nem lehetséges.
 17. A Fürdőbe belépés érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok; mozgássérültek és várandós anyák (Az utóbbi két körbe tartozók ezt kérésre hitelt érdemlő módon kötelesek igazolni).
 18. A fürdőjegy a típusától függő számú belépésre jogosít az érvényességi idején belül.
 19. A jegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták.
 20. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek: - 3 év alatt ingyenes a fürdő látogatása. (Az életkort az Üzemeltető kérésére hitelt érdemlő módon igazolni köteles a nagykorú kísérő.) - nyugdíjas korú (azaz a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerinti öregségi nyugdíjjogosultságot szerzett, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudó) vendégek – tiszakécskei lakosok (a kedvezményes belépőjegyet a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentum felmutatása alapján válthatnak (igazolvány, lakcímkártya stb.) Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.
 21. A Létesítményeket magában foglaló teljes épület-, ill. a parkolók ellenőrzése és a beléptetési-, valamint biztonsági szempontból kockázatos területek ellenőrzése állandóan üzemelő video (kamera) rendszerrel történik. Az Üzemeltető a felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja-, ill. amennyiben a felvételek felhasználására nem kerül sor, abban az esetben a felvételeket végérvényesen (és ugyancsak a jogszabályok szerint) töröli. A felvételek kiadása kizárólag az arra jogosult hatóság számára történhet.
 22. Külön szolgáltatás igénybevételét (értékmegőrzés, szauna, wellness és gyógy szolgáltatások) nem tartalmazza a belépő ára.
 23. A Létesítmények szolgáltatásait és a szaunákat minden vendég csak saját felelősségére veheti igénybe. A medencék igénybevételére kizárólag úszni tudó vendég jogosult abban az esetben, ha a medence vízmélysége ezt indokolja.
 24. A Gyógy- és Élményfürdőterületén 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett, vagy nagykorú (+18. életévét betöltött személy) felnőtt kísérettel tartózkodhat.
 25. A medencék mellett található figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező. Az uszodamester utasításának betartása kötelező a csúszdák-, a medencék-, valamint a Fürdő területén használható összes élményelem stb. igénybevétele során.
 26. Vihar esetén (villámláskor) a medenceőr és az uszodamester kötelezi a vendégeket a medence elhagyására.
 27. Az értékmegőrzőkben csak saját felelősségre lehet értékeket elhelyezni. (Az Üzemeltető és annak munkavállalói az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért nem vállalnak felelősséget.)
 28. A medencébe ejtett tárgyakért, értékekért stb. az Üzemeltető felelősséget nem vállal, lefolyók-, csővezetékek ez okból történő megbontására, ellenőrzésére stb. az Üzemeltető nem kötelezhető.
 29. A Létesítmények berendezési-, felszerelési tárgyaiban, stb. szándékosan-, vagy gondatlan magatartással okozott kár esetén a helyreállítás költségei a károkozó vendéget terhelik.
 30. A Létesítmények területén a fokozott a csúszásveszély miatt a fürdőpapucs stb. használata javasolt.
 31. A Létesítményeket fertőző-, vagy fertőző bőrbetegségben szenvedők-, sérült vagy nyílt sebfelülettel rendelkező személyek, stb. nem vehetik igénybe. Amennyiben munkavállalóink bármelyike észlel ilyen jelenséget, úgy az erre kijelölt személy felszólíthatja a vendéget a medencék, közös helységek elhagyására.
 32. Ittas-, ill. bódultságot-, ill. egyéb-, a tudatmódosítást okozó szerek (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatt álló személy a Létesítmények területén nem tartózkodhat, ott szolgáltatást nem vehet igénybe.
 33. Felnőttek a gyermekmedencét gyermekek nélkül nem használhatják.
 34. A fürdőben található A’la carte (Termál Étterem és Kávézó) étterem vizes testtel és papucs nélkül nem látogatható.
 35. A hatósági (egészségügyi stb.) rendelkezések betartása kötelező-, a többi fürdővendég zavartalan pihenése és sportolása érdekében nem szabad: A fürdőmedencéket előfürdő – lábmosó, zuhany – használata nélkül igénybe venni. A Fürdőt megfelelő fürdőruha nélkül igénybe venni. Olajos-, napozótejes-, homokos stb. testtel a medencéket használni. A fedett medenceterekben utcai cipőben vagy utcai ruhában közlekedni. A medencék lépcsőlejáratait elfoglalni. A medencék vizébe oldalról beugrálni, ill. mások nyugalmát zavarni és őket a medence használatában akadályozni és veszélyeztetni. A biztonságosan úszni nem tudóknak a mélyvizet használni. A medencékben étkezni-, dohányozni-, szeszes italt fogyasztani-, szemetelni és a medence-, ill. az egyéb tereket valamint a medencék vizét egyéb módon szennyezni. A medencékbe törékeny tárgyat, vagy baleset-, sérülés-, megbotránkozás stb. előidézésére alkalmas tárgyakat (üveget, poharat stb.) bevinni. A medencékben és a fedett fürdőterekben tisztálkodó szert használni. A gyógyvizes medencékbe, jacuzziba, merülő medencébe labdát, gumimatracot vagy bármilyen-, más fürdővendég zavarását okozó tárgyat bevinni. Tűz- és robbanásveszélyes anyagot-, fegyvert-, vegyszert stb. bevinni. A fürdő területére bármilyen állatot bevinni. A padokat-, székeket-, hintaágyakat-, ill. az egyéb felszerelési tárgyakat nem rendeltetésszerűen használni-, a helyükről elmozdítani. A fürdő területére gépjárművet-, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni. Bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni. A közerkölcsöt-, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait bármilyen módon megsérteni.
 36. Ha a vendég a medence vizét szándékosan vagy gondatlanul szennyezi és azért a medencét le kell zárni, illetve annak vizét le kell engedni vagy a medencét ki kell fertőtleníteni stb., úgy az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a vendéggel, az ezekből adódó költségét és ezen felül a medence használatának kieséséből eredő bevételkiesést megtéríttethet.
 37. A Létesítmények területén előforduló rosszullét, baleset (amennyiben a sérült mozgatása ezt lehetővé teszi) ellátása a fürdő bejáratánál lévő elsősegélynyújtó helyiségben történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel. Az előforduló elsősegélynyújtás körébe tartozó esetek (pl. sérülések-, rosszullétek) észlelése vagy gyanúja esetén kérjük vendégeinket, hogy azonnal értesítsék a fürdő személyzetét. Az előforduló esetekről részletes jegyzőkönyv készül. Az ellátás megtörténtét – ill. a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket – a sérült-, vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazolja.
 38. A tűzesetek megelőzése érdekében tilos: Öltözőkben-, kabinokban-, közlekedő folyosókon-, mellékhelyiségekben, ill. a Létesítmények zárt tereinek teljes területén dohányozni. Dohányozni minden helyiségben, kivéve a kültéri strandfürdő erre kijelölt területén. Égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, az éghető hulladék közé dobni. Bármilyen tüzet-, ill. nyílt lángot okozó tevékenységet folytatni.
 39. A talált tárgyakat kérjük a fedett uszodában lévő úszómesteri pontnál vagy a főpénztárnál leadni.
 40. A fürdővendégek észrevételeiket-, panaszaikat a főpénztárnál szóban-, illetve az ott elhelyezett vendégkönyvben (panaszkönyv) tehetik meg írásban.
 41. Amennyiben a vendég a Létesítmények területén az Üzemeltető a tevékenysége-, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására-, propagálására reklámanyagot stb. készít, ill. készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, ill. hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon, ill. az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az Üzemeltetővel, ill. bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 42. Az öltöző használatának díját a belépőjegy ára tartalmazza. Az öltözőn kívül hagyott személyes ruházatért és tárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Továbbá nem vállal felelősséget a Létesítmények területére, ill. a medencetérbe és a kezelő helyiségekbe bevitt ruházati és egyéb tárgyakért sem. Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a Létesítményekbe, mert ezekért sem vállal felelősséget az Üzemeltető.
 43. Szauna használata: A szaunavilág külön házirenddel rendelkezik, mely a szaunavilágban kihelyezésre is került. Azon vendégek, akik a szaunabelépőt megvásárolják, tudomásul veszik és kötelesek a házirend betartására.
 44. Gyógyvizes medencék használata: A gyógyvizes medencékben való maximum 30 perces fürdőzést követően pihenőt kell tartani! A gyógyvízben 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat!Ezekben az esetekben a gyógyfürdő alkalmazása nem ajánlott:súlyos szív- és érrendszeri betegségek, heveny, gyulladásos megbetegedések, daganatos betegségek, súlyos vérnyomás emelkedés, fertőző betegségek, lázas állapot, terhesség.
 45. Gyermekmedence használata: A nem szobatiszta gyermekek esetében kötelező a vízhatlan, speciális baby pelenkanadrág használata. A kisgyermekek hozzátartozói csak indokolt esetben használják a gyermekmedencét (felnőttek részére beleülni, lábat áztatni benn szigorúan tilos).
 46. Csúszdák használata: A csúszdákat csak a menetiránnyal megegyező irányban szabad használni. Tilos állva, vagy menetiránynak háttal csúszni. Induláskor az egymásra csúszás elkerülése érdekében a megfelelő menettávolságot be kell tartani. A medencébe történő megérkezésig újabb csúszó ember nem indulhat. Tilos a csúszdát ittas vagy bódult stb. állapotban igénybe venni. Tilos a biztonságosan úszni nem tudóknak a csúszdát igénybe venni (kivéve gyermek csúszda). A csúszdára alulról, illetve oldalról stb. felmászni tilos.
 47. Tilos a fürdő étteremben máshol vásárolt ételt, italt fogyasztani.
 48. Nem lehetséges az Üzemeltető engedélye nélkül szórólapot terjeszteni, vagy az épületek falaira, egyéb felületeire plakátot ragasztani.
 49. A parkoló térítésmentesen vehető igénybe. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási-, polgári jogi stb. – felelősséggel tartozik.
 50. Közegészségügyi feltételek: A népjóléti miniszter 37/1996. (X.18.) NM. rendelete alapján a közfürdőt nem látogathatják: - a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők. - a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy nagy kiterjedésű kóros bőr elváltozással járó betegségben szenvedők, - az ittas egyének, - a kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél fenti tünetek megtalálhatók, úgy azoktól a belépés vagy a szolgáltatás igénybevétele szintén megtagadható. Ha a vendég a fenti tisztasági feltételeknek nem felel meg, a Létesítmények alkalmazottja pld. uszodamester, medenceőr, biztonsági őr, műszakvezető stb. jogosult felkérni a vendéget arra, hogy előzetes – és az Üzemeltetőtől független – orvosi vizsgálaton vegyen részt, annak megállapítására, hogy állapota nem jelent-e veszélyt a többi fürdővendégre.
 51. Jelen házirend kiterjed minden vendégre, aki a Létesítmények területére belép. Az Üzemeltető a jelen Házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A mindenkor kifüggesztett Házirend rendelkezései az irányadóak, de nem visszamenőleges hatállyal.

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A JELEN HÁZIRENDBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA.

Tulajdonosi család