Pályázati tájékoztató

Kedvezményezett neve: Tiszaparti Termálfürdő Kemping és Étterem Kft.
A szerződött támogatás összege: 11.049.000 Ft

Képzések elnevezése és célja:

A képzések részletes bemutatása:

Vezetői készségfejlesztés (16 óra)  - A képzés 3 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Elméleti alapok: A tananyagegység célja a személyiséghez/személyiségtípusokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása
 2. A személyiségtipizálás eszközeinek alkalmazása: A tananyagegység célja a személyiségtipizálás eszközeinek gyakorlati ismereteinek elsajátítása
 3. Vezetői háttérismeretek bővítése: A tananyagegység célja a képzés során elsajátított ismeretek további bővítése.

Informatikai kompetenciafejlesztés (25 óra) - A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

Informatikai kompetenciafejlesztés (44 óra) - A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

Asszertív kommunikáció (24 óra) - A képzés 3 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Asszertivitás elméleti háttere: A tananyagegység célja az asszertív kommunikáció elméleti hátteréhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása
 2. Asszertív kommunikáció alkalmazása: A tananyagegység célja a asszertív kommunikáció alkalmazásához kapcsolódó ismeretek elsajátítása
 3. Ismeretbővítés: asszertivitás háttérismeret: A tananyagegység célja a képzés során elsajátított ismeretek további bővítése.

Interjútechnika és a sikeres kiválasztás folyamata (16 óra) - A képzés 3 tananyagegységet tartalmazott.

 1. A kiválasztási folyamat alapjai: A tananyagegység célja a kiválasztási folyamat alapjaihoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása
 2. A kiválasztás gyakorlata és a viselkedés alapú interjútechnika: A tananyagegység célja a kiválasztás és a viselkedés alapú interjútechnika gyakorlati ismereteinek elsajátítása
 3. Kiválasztás és interjútechnika háttérismeretbővítés: A tananyagegység célja a képzés során elsajátított ismeretek további bővítése.

Telefonos értékesítés (72  óra) -  A képzés 4 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Telefonos értékesítési alapismeretek: A tananyagegység célja a telefonos értékesítési alapismeretek elsajátítása.
 2. Telefonos értékesítési készségek fejlesztése: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők fejlesszék telefonos értékesítési készségeiket
 3. A személyes hatékonyság alapjai: A tananyagegység célja a személyes hatékonyság alapjaihoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása
 4. Az időtervezés megismerése és gyakorlása: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők képesek legyenek az időtervezésre a gyakorlatban

Ösztönző vezető (16 óra) - A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Az ösztönző vezetői szerep alapjai: A tananyagegység célja az ösztönző vezetői szerep alapjaihoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása
 2. Az ösztönző vezetői működés megismerése és gyakorlása: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az ösztönző vezetői működés gyakorlatát

Keresztértékesítés (16 óra) A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Keresztértékesítési alapismeretek: A tananyagegység célja a keresztértékesítési alapismeretek elsajátítása.
 2. Keresztértékesítés a gyakorlatban: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a keresztértékesítés gyakorlatát

Kommunikációs kompetenciafejlesztés (56 óra) - A képzés 3 tananyagegységet tartalmazott.

 1. A társas kommunikáció alapjai: A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia, meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával.
 2. Konfliktuskezelés: A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikációs problémák kezelésével, a konfliktus megelőzését segítő kommunikációs eszközökkel. A konfliktus körülményektől függően képes lesz a résztvevő kiválasztani a megfelelő visszajelzést.
 3. Asszertivitás: A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje az asszertív magatartás alapjait, előnyeit, az emberi viselkedés sémáit, az asszertív kommunikációt. A résztvevő megismeri, és alkalmazni tudja az asszertív üzenetek szerkesztésének szabályait.


A képzések megvalósítási időtartama: