Házirend

 1. A Szaunavilág szolgáltatásait mindenki saját felelősségére és kockázatára használhatja.
 2. A szaunákat csak az általános szaunázási szabályok (szauna illemtan) szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
 3. Vendégeink minőségi kiszolgálása érdekében új rendszer került bevezetésre. Amennyiben vendégünk beadja ruháit a ruhatárba, azért karkötőt kap. A karkötőért a vendég anyagi felelősséggel tartozik, melynek rongálódása vagy elhagyása esetén 2500 Ft-ot köteles fizetni.
 4. A Szaunavilág szolgáltatásai csak rendeltetésszerűen használhatóak.
 5. A Szaunavilág szaunáit 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel vehetik igénybe. Lázas és fertőző betegek nem használhatják.
 6. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szaunatérben papucs használata kötelező. A szauna kabinokba tilos a papucs vagy más lábbeli bevitele.
 7. A Szaunavilág szaunáiban törölköző vagy szauna lepedő használata kötelező.
 8. Kérjük Vendégeinket, hogy a testtel érintkező szaunapad felületeket minden esetben törölközővel, szauna lepedővel fedjék le. A szaunapadokkal higiéniai okok miatt mezítelenül érintkezni tilos!
 9. A homokfürdő pihenő szobában szauna lepedő használata kötelező!
 10. A merülő medence higiéniai okok miatt csak zuhanyzás után használható!
 11. Kérjük, hogy az esetleges problémákat, észrevételeket a mielőbbi kijavítás érdekében jelezzék kollégáinknak a Szaunavilág recepcióján.
 12. A Szaunavilág területén TILOS:
   - Saját illóolaj, valamint só, méz és egyéb anyag bevitele.
   - Az ételfogyasztás, a dohányzás és a túlzott alkohol fogyasztása.
   - Minden olyan tevékenység, mely a Szaunavilág szolgáltatási körén kívül esik, jogszabályba ütközik vagy közerkölcsöt sért.
   - Bármilyen veszélyes és gyúlékony anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) használata.
 13. A Szaunavilág szolgáltatásait csak a nyitvatartási időn belül lehet igénybe venni (kivéve, ha ennek ellenkezőjéről az üzemeltető előzetes engedélyt adott ki).
 14. A Szaunavilág vendégei kötelesek a zárási időpontot figyelembe véve, a területet a megadott időpontig elhagyni.
 15. Jelen házirendi pontok, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályok figyelmen kívül hagyása esetén kollégáink jogosultak a vendéget figyelmeztetni, eredménytelenség esetén a vendéget távozásra felszólítani.
  A Szaunavilág dolgozói intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a vezetőség, rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni.
  A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 16. A Szaunavilág területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 17. A Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából keletkeztek.
 18. Nem vállal felelősséget továbbá a Szaunavilág területén és ruhatárban hagyott tárgyakért sem.
 19. Egyéb kérdésekben a Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdő általános házirendje az irányadó.
 20. Jelen Házirendet a Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdő vezetősége saját belátása szerint módosíthatja, illetve kiegészítheti.
 21. A Szaunavilág jelen házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Szaunavilág területén elérhető és áttekinthető. A belépő megváltása a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti!
 22. A szauna lepedőket a Szaunavilág területéről kivinni TILOS!

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A JELEN HÁZIRENDBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA.

Tulajdonosi család